Jquery Chaining

02/10/2019

Bài sau » « Bài trước

Jquery Chaining là gì ?

Jquery chaining là xâu chuỗi các hành động, phương thức lại với nhau. Điều này có nghĩa là nhiều phương thức Jquery hoạt động (trên cùng 1 phần tử) trong cùng 1 câu lệnh.

Trước đây, có phải bạn vẫn hay viết nhiều phương thức áp dụng cho 1 phần tử. Ví dụ như sau:

$("#p1").css("color", "red"); $("#p1").slideUp(2000); $("#p1").slideDown(2000);

Tuy nhiên, có một từ vựng trong kỹ thuật gọi là Chaining, cho phép chúng ta chạy nhiều lệnh jQuery, lần lượt từng lệnh, trên cùng một phần tử.

Tip :Bằng cách trên, các trình duyệt không phải tìm cùng một phần tử nhiều lần.

Để xâu chuỗi một hành động, bạn chỉ cần nối hành động đó với hành động trước đó. Xem ví dụ bên dưới cho việc xâu chuỗi các phương thức css(), slideUp()slideDown(). Khi đó, phần tử được chọn chạy các phương thức theo thứ tự từ trái qua phải.

$("#p1").css("color", "red").slideUp(2000).slideDown(2000);

Và bạn có thể add nhiều phương thức jquery nữa nếu cần thiết.

Tip: Khi xâu chuỗi, dòng code có thể trở nên khá dài. Tuy nhiên, jQuery không quá nghiêm ngặt về cú pháp. Bạn có thể định dạng nó như bạn muốn, bao gồm ngắt dòng và thụt lề như ví dụ dưới đây :

$("#p1").css("color", "red") .slideUp(2000) .slideDown(2000);

Bài sau » « Bài trước
Back to top